info@compubooks.co.za | +27 12 882 0972
Previous
Previous Product Image

Spot On Creative Arts Grade 8 Learner’s Book

R210.00
Next

ALMAL VERSTAAN AFRIKAANS HUISTAAL GRAAD 2 ADVANCED KAARTE

R69.95
Next Product Image

Ntlhomole mmutlwa: Grade 10 – 12: Novel and study notes (Tswana, Paperback)

R181.00

Finalist – Maskew Miller Longman 2011 Literature Awards. Matsetseleko, jaaka leina la gagwe le itlhalosa, o nna matsetseleko mo go boneng gore maikemisetso le ditoro tsa gagwe di a diragala. O tlogela legae la gagwe, ka pelo e e botlhoko, go ya go senka bokamoso jo bo botoka. Batsadi ba Matsetseleko go lemogeng fa mosimane a tsene ka la seloko ba dira dithulaganyo tsa gore a bonwe, fela ga go nko epe e e tswang lemina. Mo go boneng katlego mo botshelong jwa gagwe o tsamaya a ithuta go le gontsi ka ga botshelo mme o tsamaya a kopana le batho ba ba nang le botho bao ba ikaelelang go mo tlhomola mmutlwa gore le ene a kgone go gata a gatoga. Kwa bofelong o ikgata motlhala go boela gae mme go tlheng ga gagwe gae o feta a tlhomola motse wa gaabo mmutlwa ka go ba thusa go o tlhabolola. Padi e, e e rokotsang e bile e humile ka lobebe la puo ya Setswana e, ke ya ga OM Lobelo yo e leng ene yo a tswileng mo legatong la bobedi la bafenyi ba Literature Awards mo ngwageng wa 2010. Barutwana ba tla ithuta go le gontsi ka go nna le maikaelelo le ditoro, go di sireletsa le go di diragatsa mo botshelong. E feta gape e ba ungwela puo le meila ya setso sa Batswana. “Baithuti ba tla itumelela go buisa padi e ka go dirisitswe Setswana se se humileng ebile se le lobebe. E tlhagisa sentle kgolo ya batsaya karolo, go simolola mo botsheng ba bona go tlha ba gola ba nna le malapa a bona.” KME Tlhabanyane, moatlhodi wa MML Literature Awards. Padi e e na le ditirwana tse di tla thusang barutwana le barutabana go tlhelela ditheo tsa Pegelo ya Pholisi ya Bosetshaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (CAPS) ya dikwalo.

SKU: 9780636121140 Category: Tags: ,

Description

Product Details 

Imprint Maskew Miller Longman Pty.Ltd ,South Africa
Released date September 2011
Author O.M. Lobelo
Format Paperback
ISBN 9780636121140
Language Tswana
Pages 132

Additional information

Weight 0.145 kg
Dimensions 13.6 × 1.5 × 21.2 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ntlhomole mmutlwa: Grade 10 – 12: Novel and study notes (Tswana, Paperback)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping